А мой мiлы захварэў
 А ў полi вярба
 А ў полi вярба нахiлёная
 Выйшла замуж маладою
 Гарнi, гарнi бульбу з печы
 Грымата
 А я, чарнява
 Ехаў Ясь на канi
 Звiняць звончыкi
 Касiў Ясь канюшыну
 Кацiлася чорна галка
 Лявонiха
 Ночка цёмная
 Ой, ляцелi гусi з броду
 Ой, рэчанька, рэчанька
 Перапёлачка
 Прышоў на вяселле наш сваток
 Сказаў, як звязаў
 Стукалка
 У зялёную дуброву
 Хацела ж мяне маці замуж аддаці
 Хлопец пашаньку пахае
 Цячэ рэчанька
 Чаму ж мне не пець
 Чарка на пасашок
 Шумяць вербы